สินค้า


  • รายละเอียดมาตรฐานเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม-มีขนาด 20 ปอนด์ (9 กก) / 30 ปอนด์ (13.6 กก) / 40 ปอนด์ (18 กก) -ระบบ Microcomputer 10 โปรแกรมจากโรงงานและสามารถตั้งเองได้กว่า 30 โปรแกรม-ช่...

  • รายละเอียดมาตรฐานเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม -แบบเรียงซ้อนมีขนาด 30 ปอนด์ (15.87 กก) -แบบเดี่ยวมีขนาด 30 ปอนด์ (15.87 กก) / 50 ปอนด์ (22.7 กก) -Micro Computer -มีอุณหภูมิ 4 ระดับ -ตะกร้...